Jeg har lavet talrige videoer i bl.a. undervisningssammenhænge. Se evt. eksempel her til højre - den, og ca. 40 andre jeg har filmet og redigeret, anvendes på portalen 'onLine Dansk' i regi af det daværende 'Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration'.

 

Som det fremgår baserer videoens pædagogiske ramme sig på forforståelse, visualisering og udtale af navneord samt på repetition.

 

Forforståelsen imødekommes med stillbillede som indgang, navneord imødekommes via halvformat og nærbilleder af aktører samt af close ups af artikulerede genstande.

 

Repetition imødekommes til slut via kobling mellem auditiv udtale og visualiseringer.

 

Undervisningsmetodisk er drejebogen opbygget med fundament i en dansk mor / datter dagligdag og afledte handlinger i en dansk husholdning.

 

Fortællerstilen er lineær uden anslag af plot eller ’teaser’. Udgangssekvensen angiver lidt dansk humor.

 

Ønsker du at se flere eksempler på læringsrelaterede videoer, så tag endelig kontakt.