Second Life et et 'User Generated Media' (UGM) og alt indhold er stort set dannet af dets brugere. Second Life består af hovedlande (main lands) og øer på ca. 65.000 m2 (256 X 256 meter). Øerne og grundene (parcels) er ejet af privatpersoner, virksomheder o.a. organisationer.

 

Miljøet er enestående til uddannelses- og træningsformål og til medarbejderinddragelse, kundedialog og udviklingssammenhænge. Se i øvrigt min artikelsamling 'Læring i og med virtuelle verdner' udfærdiget i regi af Det Nationale Videncenter for e-Læring.

 

I dag benævnes sådanne miljøer for VR-miljøer (Virtual Reality) og der er mange spirrende initiativer ikke mindst til mobiltelefoner og VR-briller.

 

 

I 2009 var jeg ekstern projektleder for VIA University College, Campus Horsens, hvor VIA vandt vi Den Nationale e-Læringspris med miljøet Innovate Learning i Second Life.

 

Jeg kan hjælpe jer med at:

 

   • Afholde og deltage i seminare om Second Life
   • Yde kvalificeret rådgivning
   • Uddanne og træne medarbejdere
   • Blive etableret i Second Life
   • Forestå projektledelse
   • Udfærdige designs
   • Konkrete byggeaktiviteter

   

Herunder lidt billeder fra tidligere installationer i Second Life, til højre en gengivelse af en PowerPoint jeg har brugt til et foredrag på VIA jeg afholdte i 2010 - måske de kan danne grobund for en dialog om anvendelsen af sociale 3D-miljøer / Virtual Reality.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
  Top  
     
 
     
Øen Danish Visions med FDIH's daværende kontor i Second life.
 
VIA's tidligere faciliteter målrettet 'Arbejdsmiljøuddannelser'.
  Top  
     
 
     
Udsnit a den tidligere ø 'HR Island'.
 
Øen 'Danish Visions' i baggrunden.
  Top  
     
 
   
 

Mødeaktivitet og konferencer er en ganske naturlig del af Second Life. Og naturligvis er det er fantastisk måde at møde andre mennesker på.

 

Her er det et møde for 'Mentorer' fra hele verden der afholdes af ejerne af Second Life 'Linden Lab'.

   
   
   
Rekreation og 'having fun' er naturligvis også en del af Second Life. Her er et par avatarer, der gør sig som DJ's.    
  Top  
     

Tag endelig kontakt, hvis du vil vide mere om Second Life.

Tony Breindal - Tonny Halderman i Second Life ...